ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία των προσωπικών σας αποσκευών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη φύλαξη αντικειμένων αξίας, μπορείτε να τα παραδώσετε στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη στο λογιστήριο του πλοίου.

Για να ταξιδέψετε μαζί μας μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από:

• την παρούσα ιστοσελίδα , www.seajets.gr

• τα κεντρικά εκδοτήρια της εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά στην  Ακτή Τζελέπη & Άστιγγος 2 ή πριν από την αναχώρηση στα εκδοτήρια μας στην Πύλη Ε9 

• όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικά ή ναυτικά πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και αναγράφουν οπωσδήποτε: το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το φύλο, την ηλικία καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η καταγραφή του τηλεφώνου είναι επίσης σημαντική ώστε η ενημέρωση σας σε περίπτωση ματαίωσης δρομολογίου (λόγω ανωτέρας βίας ή τροποποίησής του) να είναι άμεση.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, πρέπει να ενημερώσετε είτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή την εταιρεία τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου, τηλεφωνικά ( +30 210 4121001 και +30 210 4101480 ) ή μέσω e-mail (reservations.dpt@seajets.gr).

Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκδώσετε εκ νέου εισιτήριο και να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία, μαζί με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος και του νέου εισιτηρίου (ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμός απολεσθέντος και νέου εισιτηρίου, φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου). Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 1ος μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με αυτό το οποίο χάθηκε.

Σε περίπτωση ακύρωσης έως 14ων ημερών πριν τον απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου
Σε περίπτωση ακύρωσης έως 7 ημερών πριν τον απόπλου: 75% επιστροφή ναύλου
Σε περίπτωση ακύρωσης έως 12 ωρών πριν τον απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου
Σε περίπτωση ακύρωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών πριν τον απόπλου: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
Η ακύρωση είναι δυνατή μόνο με την προσκόμιση των εισιτηρίων σας στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο τα έχετε προμηθευτεί και όχι μέσω τηλεφώνου, φαξ ή email. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (Open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον απόπλου. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής της εταιρείας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος και δεν ακυρώνονται και σε περίπτωση διαφοράς στην τιμή ναύλου, η διαφορά δεν επιστρέφεται. Για την μετατροπή του εισιτηρίου σας σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Οι όροι της προηγούμενης ερώτησης ισχύουν και για ακυρώσεις εισιτηρίων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης εισιτηρίου μέσω email, το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες ακυρωτικών (βλέπε προηγούμενη ερώτηση) και στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης. Σε περίπτωση που το εισιτήριο έχει ήδη εκδοθεί, είναι απαραίτητη η προσκόμισή του στα γραφεία της εταιρείας ή στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης. Εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) μέσω email, μόνο αν το αίτημα έχει σταλεί τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν τον απόπλου ή εναλλακτικά έως και 24 ώρες πριν τον απόπλου εάν το αίτημα σταλεί από οποιονδήποτε κεντρικό λιμενικό πράκτορα.

• Από τα κεντρικά εκδοτήρια της εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά στην Ακτή Τζελέπη & Άστιγγος 2 ή πριν από την αναχώρηση στα εκδοτήρια μας στην Πύλη Ε9, τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.

• Από τους κατά τόπους κεντρικούς λιμενικούς μας πράκτορες

• Αποκλειστικά για κρατήσεις εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των εισιτηρίων μέσω courier, με μια μικρή επιπλέον χρέωση

Όλα τα πλοία της Seajets είναι εφοδιασμένα με ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων ζώων. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιού τους και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

Τα εισιτήρια με έκπτωση Group δεν αλλάζουν ημερομηνία, δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας.

Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ασυνόδευτων με τα πλοία της εταιρείας μας.

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα